Showing: 1 - 1 of 1 Results

โลกวงการบอลข้างหลังวัววิด-19 :

โลกข้างหลังวัววิด-19 : พินิจพิจารณาสิ่งที่บางทีอาจเกิดขึ้นที่จะเปลี่ยนแปลง “ไทยลีก” ไม่ดังเดิม พวกเรารู้ว่า ผลพวงจากวัววิด-19 ทำให้ บอลลีกไทย เปลี่ยนแปลงโปรแกรมจากเดิมที่เตะแบบจบด้านในปี มาเป็นแข่งขันคร่อมปี ตามปฏิทินยุโรป